آخرین اخبار
  • حزب حرکت اسلامی افغانستان

    حزب حرکت اسلامی افغانستان

  • حزب حرکت اسلامی افغانستان از تیم اصلاحات و همگرایی اعلام حمایت می کند

  • الحاج عبدالغنی کاظمی رئیس حزب حرکت اسلامی افغانستان