آخرین اخبار
  • حزب حرکت اسلامی افغانستان

  • رئیس اجرایی سفرش را به پاکستان به تعویق انداخت

  • انفجار انتحاری به ریاست دهم امنیت کابل63 تن کشته و ۳۲۰ نفر زخمی شدند

  • “پنجمین دوره کنگره داخلی شورای جوانان حزب حرکت اسلامی افغانستان برگزار گردید”