آخرین اخبار
  • حزب حرکت اسلامی افغانستان

  • ازسالروزشهادت رهبرآزادگان حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفایش، تجلیل به عمل آمد

  • بحران بیجاشدگان؛ در سال جاری یک میلیون نفر در افغانستان بیجاشده اند

  • نگرانی ها از شدت گرسنگی در چند کشور از جمله افغانستان

  • . ژنرال دوستم: اعضا داعش برنامه دارند به شمال افغانستان منتقل شوند

  • پیام تسلیت حزب حرکت اسلامی افغانستان به مناسبت شهادت عزادران حسینی(ع) در روضه سخی-کابل و ولایت بلخ